Kelinci | Jual Kelinci | Rabbit

Kelinci

Kelinci Netherland Dwarf Gen

Kelinci netherland dwarf adalah kelinci kerdil yang paling diminati breeder karena didalm proses breeding-nya penuh dengan tantangan. Dalam breeding netherland dwarf dikenal gen False Dwarf dan True Dwarf.  Kelinci jenis  netherland dwarf dengan gen False Dwarf adalah sedikit lebih besar dari true dwarf sebab kelinci tersebut tidak memilik gen kerdil (dwarfing gene).  Se-ekor true dwarf  adalah sangat bernilai dan kelinci ini yang dipelihara (breeding) terutama yang berjenis kelamin jantan untuk digunakan keperluan breeding (dikembang biakkan) dan untuk keperluan Show. False dwarf jantan biasanya tidak bernilai bagi breeder kelinci netherland dwarf yang kemudian dimasukan dalam Pet Quality. Jenis tersebut (false dwarf jantan) tidak bisa di-breeding-kan dengan true dwarf betina sebab bisa menyebabkan induk-nya mengalami kesulitan sewaktu melahirkan atau anaknya mati sebelum lahir.

kelinci

Iklan

Written by kelincirabbit

Januari 30, 2017 pada 2:39 am

%d blogger menyukai ini: